#1: Ren rutine

Første oppgave, og denne er enkel. Svaret vi er ute etter er sha256('lett som en plett').

Svar

Send